Školní družina Tršice

Vítejte...

Základní údaje » Úvod

Naše školní družina je součástí budovy 1. stupně ZŠ. Nyní je nově rozdělena do 2 oddělení. 1. oddělení se nachází v přízemí a je určeno převážně mladším žákům, 2. oddělení se nachází v 2. patře a navštěvují jej většinou starší žáci.

Od 1. ledna 2013 byla navýšena kapacita ŠD na 60 žáků.

Ve školní družině nabízíme dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času. Je zde místo jak na odpočinek po vyučování, tak na příjemně trávené chvíle se svými spolužáky a to formou různorodých projektů, soutěží, her a zájmových činností. K těmto aktivitám využíváme nejen obě oddělení ŠD, ale i další prostory školy jako např. školní hřiště, hernu, počítačovou učebnu aj.