Mateřská škola Tršice

Základní údaje
Zapojení v projektech

K zamyšlení

Základní údaje » K zamyšlení

k zamyšlení | vloženo: 22.07.2016, 9:11

Děti se učí z toho, co je obklopuje.
Když dítě často kritizujete, učí se ponižovat druhé.
Když dítě často chválíte, učí se pozitivně hodnotit ostatní.
Když je dítě vychovávané v nepřátelské atmosféře, naučí se s okolím bojovat.
Když dítě respektujete, naučí se, co znamená respekt.
Když dítě musí často čelit výsměchu, stane se nesmělým.
Když se dítě cítí bezpečně, učí se důvěřovat lidem.
Když okolí nutí dítě za všechno se stydět, bude cítit vinu celý život.
Když budete dítě podporovat, bude mít vyšší sebevědomí.
Když snížíte svoje nároky a budete s dítětem zacházet jako s rovnocenným, naučí se trpělivosti.
Když dítě podporujete, bude věřit svým schopnostem.
Když dítě vyrůstá v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se, jak najít lásku.
Nikdy si na dítě nestěžujte v jeho přítomnosti, a ani tehdy, když vás neslyší.
Soustřeďte se na to, co je pro dítě dobré, a podporujte to. Špatné chování v jeho životě už nebude mít místo.
Vždy dítě poslouchejte a odpovídejte na jeho otázky a prosby. Tak vybudujete silné pouto.
Respektujte dítě i v případě, že udělá chybu.
Buďte vždy připravení pomoc dítěti, které potřebuje vaši pomoc. Nechte ho, když chce udělat něco samo.
Děti si vždy vyberou ten nejlepší případ. Buďte s ním každý den.

Správce, ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.