Školní družina Tršice

Základní údaje
Zapojení v projektech

Vítejte...

Základní údaje » Úvod

Naše školní družina je součástí budovy 1. stupně ZŠ. Nyní je nově rozdělena do 3 oddělení. 1. oddělení se nachází v přízemí a je určeno převážně mladším žákům, 2. oddělení je umístěno v 1. patře ve 2. třídě a 3. oddělení v 2. patře, které navštěvují většinou starší žáci.

Od 1. ledna 2013 byla navýšena kapacita ŠD na 60 žáků.

Ve školní družině nabízíme dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času. Je zde místo jak na odpočinek po vyučování, tak na příjemně trávené chvíle se svými spolužáky a to formou různorodých projektů, soutěží, her a zájmových činností. K těmto aktivitám využíváme nejen všechna oddělení ŠD, ale i další prostory školy jako např. školní hřiště, hernu, počítačovou učebnu aj.

Správce, ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.