Školní družina Tršice

Základní údaje
Zapojení v projektech

Pracovníci družiny

Základní údaje » Pracovníci

Níže je uveden seznam zaměstnanců školní družiny.

Družinářky:
Karolína Pazderová
lupa
Tel.: -
Lenka Ocelková
lupa
Tel.: -
Bc. Pavlína Lenertová
lupa
Tel.: -

Správce, ZŠ a MŠ Tršice, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.